logo

Our Team

Gaurav Waghmare

Gaurav Waghmare

Devashish Bhirdi

Devashish Bhirdi

Shreekar Gade

Shreekar Gade

Omkar Gade

Omkar Gade

Soham Kottawar

Soham Kottawar

Arpan Agrawal

Arpan Agrawal

Kshitij Dhake

Kshitij Dhake

Parth Asawa

Parth Asawa

Gayatri Sawant

Gayatri Sawant

Atharva Pardeshi

Atharva Pardeshi

Rucha Rajmane

Rucha Rajmane

Aditya More

Aditya More

Pranav Jaju

Pranav Jaju

Kishanlal Choudhary

Kishanlal Choudhary

Charul Nampalliwar

Charul Nampalliwar

Kaushal Kulkarni

Kaushal Kulkarni